Strona główna

Strona główna

Print

Program GSW w wersji Standard, Eco, Orange służy do obsługi wag samochodowych i kolejowych w trybie statycznego ważenia. Znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach o dużej intensywności ważeń gdzie płynna obsługa wag ma priorytetowe znaczenie.

 

Wersja STANDARD - Program GSW w wersji Standard to nowoczesne, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe służące do obsługi ważenia w trybie statycznym na wadze samochodowej, kolejowej i podkładkowej (osiowej). Program GSW Standard świetnie sprawdza się w małych firmach posiadających jedną wagę jak i w przedsiębiorstwach o większej liczbie wag i bardzo dużym natężeniu ruchu na wagach (np. kopalnie, żwirownie).

  

 

 Wersja ECO - Program GSW Eco  zawiera wszystkie mechanizmy wersji Standard. Dodatkowo posiada funkcję obsługi zanieczyszczeń (w % i kg), funkcję ostrzegania o przeładowaniu pojazdu oraz możliwość drukowania różnych typów kwitów w zależności od ważonego towaru.Funkcja obsługi zanieczyszczeń znajduje zastosowanie np. w przedsiębiorstwach skupujących złom.

 

 

 Wersja ORANGE - GSW w wersji Orange stosowany jest wszędzie tam gdzie obsługa wagi samochodowej jest ściśle powiązana z gospodarką odpadami (np. składowiska odpadów). Program zawiera aktualny katalog odpadów oraz generuje karty ewidencji odpadów i przekazania odpadów.

 

 

Wersje demonstracyjne programu można ściągnąć ze strony http://www.gs-software.pl/

Instrukcja obsługi programu dostępna tutaj.

 

Program GSW w zależności od wersji posiada różne funkcjonalności:

FUNKCJONALNOŚĆ Wersja
STANDARD ECO ORANGE
Ważenie pojedyncze x x x
Ważenie podwójne x x x
Ważenie wielokrotne x x x
Ważenie usługowe x x x
Tarowanie pojazdów x x x
Jednoczesna obsługa 3 wag x x x
Jednoczesna obsługa wagi samochodowej, kolejowej x x x
Praca w sieci z dowolną liczbą stanowisk x x x
Mechanizm wirtualnej wagi (możliwość wykonywania ważeń na komputerze fizycznie nie podłączonym do miernika wagowego) x x x
Możliwość skonfigurowania 10 tabel w bazie danych (pola słownikowe) x x x
Możliwość skonfigurowania 8 pól informacyjnych w bazie danych x x x
Obsługa czytników kart zbliżeniowych x x x
Obsługa zestawów danych x x x
Funkcja ostrzegania o nieaktualnej tarze pojazdu/wagonu x x x
Podgląd listy ważeń x x x
Wyszukiwarka ważeń x x x
Generator raportów x x x
Eksport raportów do formatu PDF, Microsoft Excel, rtf x x x
Zapamiętywanie tar pojazdów x x x
Konfigurowalne tabele bazy danych x x x
Wydruk kwitu w trybie graficznym i tekstowym x x x
 Możliwość umieszczenia logo na kwicie ważenia x x  x
Administracja użytkownikami programu x x x
Administracja uprawnieniami użytkowników x x x
Eksport/ import danych x x x
Eksport danych po każdym zakończonym ważeniu x x x
Obsługa kamer (analogowych oraz IP) – podgląd kamer online oraz możliwość wykonywania zdjęć podczas zapisu ważenia x x x
Konfigurowalne typy ważeń x x x
Dodatkowe oprogramowanie do automatycznego zgrywania konfiguracji programu wraz z bazą danych x x x
Dodatkowe oprogramowanie do wykonywania okresowych kopii bezpieczeństwa bazy danych x x x
Dodatkowy program do konfiguracji połączenia sieciowego x x x
Dodatkowy program do podglądu wskazań mierników wagowych w sieci lokalnej x x x
Gospodarka odpadami (katalog odpadów, karta ewidencji odpadów, karta przekazania odpadów, raporty po KPO, zbiorcze KPO, możliwość tworzenia podgrup odpadów)     x
Wersja językowa: polska x x x
Wersja językowa: angielska  x  x  
Wersja językowa: niemiecka x x  
Wersja językowa: czeska x x  
Obsługa wyświetlacza zewnętrznego x x x
Zapamiętywanie maksymalnej dopuszczalnej masy pojazdu   x o
Ostrzeganie o przekroczeniu dopuszczalnej masy pojazdu   x o
Obsługa zanieczyszczeń (w % i kg)   x o
Możliwość przypisania niestandardowych kwitów ważenia do wybranego produktu x x x
Obsługa magazynu o o o
Obsługa faktur o o o
Obsługa ważenia opakowań/kontenerów o o o
Obsługa procentowego podziału ważenia o o o
Rejestracja obecności masy na wadze o o o
Dostęp do danych przez Internet o o o
Sterowanie sygnalizatorami drogowymi o o o
Mechanizm kontroli położenia pojazdu na wadze o o o
Współpraca z terminalem samoobsługowym o o o

o - funkcja niedostępna standardowo

Współpracujemy z  Laboratorium Pomiarowe Masy firmy "TOPS" - laboratorium wzorcującym wagi nieautomatyczne akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego uznawania świadectw wzorcowania. Nr akredytacji AP 093.


W 2003 roku utworzono niezależną wyspecjalizowaną jednostkę - Laboratorium Wzorcujące, którego celem jest profesjonalne świadczenie usług wzorcowania. 10 lutego 2006 roku otrzymaliśmy Certyfikat Akredytacji Laboratorium Wzorcującego Nr AP 093 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Aktualnie laboratorium realizuje wysokiej jakości usługi wzorcowania wag nieautomatycznych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007


Laboratorium to efekt wieloletniego, indywidua
lnego doświadczenia założycieli spółki w szerokim zakresie wag nieautomatycznych. Dzięki temu, optymalnie łączymy zróżnicowane potrzeby naszych Klientów z efektywnym procesem obsługi.

 

 

 

 

 Obecnie w zakresie akredytacji laboratorium wykonuje wzorcowania:

- wag nieautomatycznych elektronicznychw zakresie od 1 mg do 5000 kg;
- wag nieautomatycznych mechanicznych w zakresie od 1 mg do 5000 kg.

Poza zakresem akredytacji laboratorium wykonuje wzorcowania pozostałych wag nieautomatycznych elektronicznych i mechanicznych powyżej 5000 kg

Wagi nieautomatyczne wzorcujemy zgodnie z naszymi procedurami wzorcowania w oparciu o wytyczne przewodnika EURAMET/cg-18/v.02.1. Laboratorium spełnia wszelkie wymagania techniczne normy ISO 17025 w zakresie metod pomiarowych, wyposażenia pomiarowego i kwalifikacji personelu. Kompetencje Laboratorium gwarantuje akredytacja PCA
  Usługa wzorcowania wag obejmuje:

 • wzorcowanie punktowe - wyznaczenie błędów pomiaru przy centrycznym obciążeniu - standardowo w pięciu (określonych przez Klienta) punktach pomiarowych - oszacowanie niepewności pomiaru oraz wydanie świadectwa wzorcowania,
 • niecentryczność - wyznaczanie błędów pomiaru przy niecentrycznym ustawieniu obciążenia na pomoście/szalce wzorowanej wagi,
 • rozrzut wskazań wagi - wyznaczenie rozrzutu wskazań wagi. Miarą rozrzutu wskazań jest odchylenie standardowe eksperymentalne.

 

 Usługi dodatkowe:

 • ocena zgodności - porównanie wyznaczonych błędów wskazań wagi z aktualnie obowiązującymi wymaganiami,
 • wzorcowanie liniowe (wagi elektroniczne) - dodatkowo (na życzenie Klienta) na świadectwie wzorcowania - jako wynik wzorcowania podaje się liniową niepewność pomiaru dla określonego zakresu ważenia wagi w funkcji obciążenia oraz graficzne przedstawienie zależności

 Świadectwo wzorcowania (wraz ze znakiem PCA) zawiera wyniki wzorcowania - błędy pomiaru wagi oszacowaną niepewność pomiaru zgodnie z EA-4/02, potwierdzenie zapewnienia spójności pomiarowej oraz (na życzenie klienta) zgodność z wymaganiami

 Zapewniamy fachowość, doradztwo, sprawną i terminową realizację wzorcowań wag w naszym laboratorium oraz na terenie Państwa firmy.

 

 

 

Legalizacja wag nieautomatycznych to obowiązek nałożony przepisami polskimi i Unii Europejskiej. Aby urządzenie mogło być używane do rozliczeń handlowych, musi posiadać oznaczenie metrologiczne, tzw. „zielone M", znak zgodności CE, deklarację zgodności, wystawioną przez producenta oraz cechy zabezpieczające Główny urząd miarJednostki Notyfikowanej, zabezpieczające połączenia jej zespołów konstrukcyjnych lub dostęp do elementów regulacyjnych. Miejsca nałożenia cech podane są w certyfikacie zatwierdzenia typu WE.

Ocena zgodności jest więc koniecznym, obowiązkowym elementem wprowadzenia jej do obrotu na rynku Unii Europejskiej. Używanie urządzeń pomiarowych, które nie przeszły tej procedury i nie posiadają wspomnianych oznaczeń, których wymaga legalizacja wag, naraża na kary finansowe nakładane przez jednostki administracji państwowej.

 

Oferujemy Państwu usługę legalizacji wag nieautomatycznych oraz automatycznych:

 • legalizację WE (ocenę zgodności) wag wprowadzonych do obrotu,
 • legalizację ponowną,
 • kalibrację,
 • wzorcowanie,
 • sprawdzenie metrologiczne.

 

Legalizujemy, kalibrujemy, wzorcujemy i sprawdzamy wagi, m.in.:

 • samochodowe,
 • kolejowe,
 • platformowe,
 • pomostowe,
 • zbiornikowe,
 • inne.

Uszczelka do wagi samochodowej z poliuretanu charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi,odpornością na oleje,smary i warunki atmosferyczne co oznacza znacznie dłuższą żywotność uszczelek poliuretanowych w porównaniu z uszczelkami  gumowymi.Ponadto kolor żółty bardziej uwidacznia zarys wagi co ułatwia kierowcy prawidłowy wjazd na wagę.

Uszczelki wykonujemy w odcinkach 3mb. z możliwością łączenia na dłuższe odcinki.
Istnieje możliwość wykonania innych wymiarów uszczelek ale o długości max.3m
 

 Właściwości uszczelek z poliuretanu :
 -twardość 75st. Sh A
 -wytrzymałość na rozciąganie 35- 80 MPa
 -wydłużenie przy zerwaniu 350 - 450 %
 -ścieralność 35 - 40 mm3
 -gęstość 1,25 - 1,30 g/cm3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Charakterystyka 
 • Specyfikacja 
 • Pliki do pobrania 

 • Połączenie z POS (wersja RS);
 • Złącze USB (wersja RS);
 • Wydłużony czas pracy na baterii dzięki małemu zużyciu energii;
 • Dwa wyświetlacze LCD (dla klienta i sprzedawcy);
 • Waga ZFOC-P wyposażona w kolumnę z wyświetlaczem tylnim;
 • Kilka modeli serii ZFOC;
 • Niskie zużycie energii;
 • Zasilanie: 3 baterie AA lub zasilanie USB (wersja RS);
 • Czas pracy do 5000 godz./20 miesięcy.

MODEL

ZFOC-15

ZFOC-30

ZFOC-15P

ZFOC-30P

ZFOC-30 RS

ZFOC-30P RS

Zakres pomiarów (kg)

6/15

15/30

6/15

15/30

Readability (g)

2/5

5/10

2/5

5/10
Wyjście danych
- RS 232-C
Kolumna No Yes No Yes
Zasilanie 3 AA batteries USB power or 3 AA batteries
Żywotność baterii 5000 hours/20 months
Jednostki miary
kg, lb
Materiał ABS

Wielkość szalki (mm)

230 x 330

Wymiary wagi(mm)

340 x 340 x 115 340 x 375 x 485 340 x 340 x 115 340 x 375 x 485

Waga (kg)

3,8
OPCJE
Drukarka PR3

Głęboka szalka

FreshJoomlaTemplates.com
Sunday the 26th.