Strona główna

Strona główna

Print

Współpracujemy z  Laboratorium Pomiarowe Masy firmy "TOPS" - laboratorium wzorcującym wagi nieautomatyczne akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego uznawania świadectw wzorcowania. Nr akredytacji AP 093.


W 2003 roku utworzono niezależną wyspecjalizowaną jednostkę - Laboratorium Wzorcujące, którego celem jest profesjonalne świadczenie usług wzorcowania. 10 lutego 2006 roku otrzymaliśmy Certyfikat Akredytacji Laboratorium Wzorcującego Nr AP 093 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Aktualnie laboratorium realizuje wysokiej jakości usługi wzorcowania wag nieautomatycznych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007


Laboratorium to efekt wieloletniego, indywidua
lnego doświadczenia założycieli spółki w szerokim zakresie wag nieautomatycznych. Dzięki temu, optymalnie łączymy zróżnicowane potrzeby naszych Klientów z efektywnym procesem obsługi.

 

 

 

 

 Obecnie w zakresie akredytacji laboratorium wykonuje wzorcowania:

- wag nieautomatycznych elektronicznychw zakresie od 1 mg do 5000 kg;
- wag nieautomatycznych mechanicznych w zakresie od 1 mg do 5000 kg.

Poza zakresem akredytacji laboratorium wykonuje wzorcowania pozostałych wag nieautomatycznych elektronicznych i mechanicznych powyżej 5000 kg

Wagi nieautomatyczne wzorcujemy zgodnie z naszymi procedurami wzorcowania w oparciu o wytyczne przewodnika EURAMET/cg-18/v.02.1. Laboratorium spełnia wszelkie wymagania techniczne normy ISO 17025 w zakresie metod pomiarowych, wyposażenia pomiarowego i kwalifikacji personelu. Kompetencje Laboratorium gwarantuje akredytacja PCA
  Usługa wzorcowania wag obejmuje:

 • wzorcowanie punktowe - wyznaczenie błędów pomiaru przy centrycznym obciążeniu - standardowo w pięciu (określonych przez Klienta) punktach pomiarowych - oszacowanie niepewności pomiaru oraz wydanie świadectwa wzorcowania,
 • niecentryczność - wyznaczanie błędów pomiaru przy niecentrycznym ustawieniu obciążenia na pomoście/szalce wzorowanej wagi,
 • rozrzut wskazań wagi - wyznaczenie rozrzutu wskazań wagi. Miarą rozrzutu wskazań jest odchylenie standardowe eksperymentalne.

 

 Usługi dodatkowe:

 • ocena zgodności - porównanie wyznaczonych błędów wskazań wagi z aktualnie obowiązującymi wymaganiami,
 • wzorcowanie liniowe (wagi elektroniczne) - dodatkowo (na życzenie Klienta) na świadectwie wzorcowania - jako wynik wzorcowania podaje się liniową niepewność pomiaru dla określonego zakresu ważenia wagi w funkcji obciążenia oraz graficzne przedstawienie zależności

 Świadectwo wzorcowania (wraz ze znakiem PCA) zawiera wyniki wzorcowania - błędy pomiaru wagi oszacowaną niepewność pomiaru zgodnie z EA-4/02, potwierdzenie zapewnienia spójności pomiarowej oraz (na życzenie klienta) zgodność z wymaganiami

 Zapewniamy fachowość, doradztwo, sprawną i terminową realizację wzorcowań wag w naszym laboratorium oraz na terenie Państwa firmy.

 

 

 

Legalizacja wag nieautomatycznych to obowiązek nałożony przepisami polskimi i Unii Europejskiej. Aby urządzenie mogło być używane do rozliczeń handlowych, musi posiadać oznaczenie metrologiczne, tzw. „zielone M", znak zgodności CE, deklarację zgodności, wystawioną przez producenta oraz cechy zabezpieczające Główny urząd miarJednostki Notyfikowanej, zabezpieczające połączenia jej zespołów konstrukcyjnych lub dostęp do elementów regulacyjnych. Miejsca nałożenia cech podane są w certyfikacie zatwierdzenia typu WE.

Ocena zgodności jest więc koniecznym, obowiązkowym elementem wprowadzenia jej do obrotu na rynku Unii Europejskiej. Używanie urządzeń pomiarowych, które nie przeszły tej procedury i nie posiadają wspomnianych oznaczeń, których wymaga legalizacja wag, naraża na kary finansowe nakładane przez jednostki administracji państwowej.

 

Oferujemy Państwu usługę legalizacji wag nieautomatycznych oraz automatycznych:

 • legalizację WE (ocenę zgodności) wag wprowadzonych do obrotu,
 • legalizację ponowną,
 • kalibrację,
 • wzorcowanie,
 • sprawdzenie metrologiczne.

 

Legalizujemy, kalibrujemy, wzorcujemy i sprawdzamy wagi, m.in.:

 • samochodowe,
 • kolejowe,
 • platformowe,
 • pomostowe,
 • zbiornikowe,
 • inne.

Uszczelka do wagi samochodowej z poliuretanu charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi,odpornością na oleje,smary i warunki atmosferyczne co oznacza znacznie dłuższą żywotność uszczelek poliuretanowych w porównaniu z uszczelkami  gumowymi.Ponadto kolor żółty bardziej uwidacznia zarys wagi co ułatwia kierowcy prawidłowy wjazd na wagę.

Uszczelki wykonujemy w odcinkach 3mb. z możliwością łączenia na dłuższe odcinki.
Istnieje możliwość wykonania innych wymiarów uszczelek ale o długości max.3m
 

 Właściwości uszczelek z poliuretanu :
 -twardość 75st. Sh A
 -wytrzymałość na rozciąganie 35- 80 MPa
 -wydłużenie przy zerwaniu 350 - 450 %
 -ścieralność 35 - 40 mm3
 -gęstość 1,25 - 1,30 g/cm3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Charakterystyka 
 • Specyfikacja 
 • Pliki do pobrania 

 • Połączenie z POS (wersja RS);
 • Złącze USB (wersja RS);
 • Wydłużony czas pracy na baterii dzięki małemu zużyciu energii;
 • Dwa wyświetlacze LCD (dla klienta i sprzedawcy);
 • Waga ZFOC-P wyposażona w kolumnę z wyświetlaczem tylnim;
 • Kilka modeli serii ZFOC;
 • Niskie zużycie energii;
 • Zasilanie: 3 baterie AA lub zasilanie USB (wersja RS);
 • Czas pracy do 5000 godz./20 miesięcy.

MODEL

ZFOC-15

ZFOC-30

ZFOC-15P

ZFOC-30P

ZFOC-30 RS

ZFOC-30P RS

Zakres pomiarów (kg)

6/15

15/30

6/15

15/30

Readability (g)

2/5

5/10

2/5

5/10
Wyjście danych
- RS 232-C
Kolumna No Yes No Yes
Zasilanie 3 AA batteries USB power or 3 AA batteries
Żywotność baterii 5000 hours/20 months
Jednostki miary
kg, lb
Materiał ABS

Wielkość szalki (mm)

230 x 330

Wymiary wagi(mm)

340 x 340 x 115 340 x 375 x 485 340 x 340 x 115 340 x 375 x 485

Waga (kg)

3,8
OPCJE
Drukarka PR3

Głęboka szalka

 • Charakterystyka 
 • Specyfikacja 
 • Pliki do pobrania 

 • Wyświetlanie wagi, ceny i wartość;
 • Taca ze stali nierdzewnej;
 • Wersja z kolumną i bez kolumny;
 • Dwa wyświetlacze (dla klienta i sprzedawcy);
 • Autozerowanie;
 • Możliwość zmiany jednostek kg/g;
 • 20 przycisków;
 • 3 przyciski wyboru jednostki płatności;
 • Wewnętrzna bateria;
 • Zasilanie 110v lub 220v +/- 10% 50Hz/60Hz;
 • Temperatura pracy 10oC-40oC.

MODEL

XTZ-15

XTZ-15P

XTZ-30

XTZ-30P

Zakres pomiarowy (kg)

6/15

15/30

Readability (g)

2/5

5/10

Jednostki kg, g

Tare rang

50% of the capacity

Wymiary szalki (mm)

273 x 212

Wmiary wagi (mm)

284 x 384 x 100

Waga (kg)

4,5

FreshJoomlaTemplates.com
Friday the 28th.